Перейти до основного вмісту

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

"ЧЕРНІВЕЦЬКЕ МАТЕМАТИЧНЕ ТОВАРИСТВО"


 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЧЛЕНА ЧМТ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧМТ
  • Загальні положення.
   • Вищим органом управління ЧМТ є Загальні збори, які мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності ЧМТ.
   • Управління ЧМТ здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів ЧМТ.
   • У Загальних зборах мають право брати участь та голосувати усі члени ЧМТ.
   • Кожен член ЧМТ під час голосування має один голос. Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше 25% від загальної кількості членів ЧМТ.
   • До виключної компетенції Загальних зборів належать:
  • визначення основних напрямків діяльності ЧМТ, затвердження його планів та звітів про їх виконання.
  • внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту;
  • прийняття рішення про добровільну ліквідацію (саморозпуск) ЧМТ, призначення ліквідаційної комісії та визначення покрокового плану добровільної ліквідації (саморозпуску);
  • прийняття рішення про реорганізацію ЧМТ;
  • обрання Президента ЧМТ та членів Правління;
  • обрання секретаря (за поданням Президента ЧМТ);
  • визначення розміру членських внесків.

 

 1. КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ ЧМТ

 

 1. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЧМТ
  • Загальні положення про ліквідацію ЧМТ.
   • Рішення про добровільну ліквідацію (саморозпуск) ЧМТ приймають Загальні збори. У вказаному рішенні Загальні збори також визначають
  • склад ліквідаційної комісії;
  • покроковий план ліквідації.

 

Чернівці 2021

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності